Szyny najazdowe

Szyny najazdowe

Szyny najazdowe pozwalają osobom niepełnosprawnym przemieszczającym się na wózkach inwalidzkich na pokonanie barier architektonicznych. Dzięki szynom najazdowym pokonywanie wielu trudności nie stanowi przeszkody.
Mostki progowe i kładki

Mostki progowe i kładki

Mostki progowe ułatwiają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na pokonywanie barier w postaci progów drzwiowych, płasko ułożonych uskoków, kabli czy innych znajdujących się na podłodze elementów.
Rampy najazdowe

Rampy najazdowe

Rampy najazdowe umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na pokonywanie barier architektonicznych w postaci stopni, uskoków, schodów. Umożliwiają także wjazd do i wyjazd z samochodu.