Bramy przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe służą do zamykania przejść między strefami pożarowymi w obiektach przemysłowych, pomieszczeniach magazynowych, kondygnacjach technicznych biurowców, szpitalach lub innych dużych budynkach. Bramy ppoż mogą być otwierane ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego. Każda brama przeciwpożarowa wyposażona jest w trzymacz elektromagnetyczny. Zwolnienie trzymacza, a tym samym zamknięcie bramy następuje poprzez impuls z centralki przeciwpożarowej w przypadku powstania pożaru. Wszystkie bramy ppoż oznakowane są tabliczką znamionową określającą podstawowe dane bramy i spełniają wymagania zgodnie z Aprobatą Techniczną i deklaracją zgodności.

Korzyści:

  • Ograniczenie strat poprzez zamknięcie przejść między strefami pożarowymi
  • Zdławienie ognia w jednej strefie pożarowej
  • Natychmiastowe powiadomienie o powstaniu zagrożenia pożarowego
  • Płynna ewakuacja osób znajdujących się w pobliżu zagrożenia

Bramy przeciwpożarowe

Brama przeciwpożarowa
Bramy przeciwpożarowe dostępne w klasach odporności ogniowej EI 30, EI 60, EI 120, szczelność i izolacyjność ogniowa odpowiednio 30 minut, 60 minut i  120 minut. Wszystkie elementy bram wykonane są ze stali z wyjątkiem bram kurtynowych, gdzie płaszcz bramy wykonany jest z tkaniny szklanej.

Maksymalne wymiary bram przeciwpożarowych:

  • bramy przesuwne jedno i wieloskrzydłowe: bez ograniczeń
  • bramy rozwierane dwuskrzydłowe: 4500×5000 mm
  • bramy opuszczane jedno i wieloskrzydłowe: bez ograniczeń
  • bramy segmentowe: 15000×8000 mm
  • bramy rolowane: 5000×5000 mm
  • bramy kurtynowe: 35000×8000 mm

Wymiary bram przeciwpożarowych inne niż standardowe na indywidualne zapytanie

Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe
Drzwi przeciwpożarowe stanowią sprawne i bezingerencyjne zamknięcia przejść między strefami pożarowymi, a tym samym nie pozwalają na dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Drzwi ppoż umożliwiają zorganizowanie ewakuacji i natychmiastowe powiadomienie osób przebywających w pobliżu o powstaniu zagrożenia pożarowego.