• 13 sierpnia 2018

logo Baus

Firma B.A.U.S AT Sp. z o.o. wystawia pozytywną referencję firmie Kolbud Sp. z o.o. Firma dostarczyła i zamontowała cztery bramy szybkobieżne na wymiar zgodny z projektem do ambulansu specjalistycznego. Dwie bramy przeznaczone były do pomieszczenia zabiegowego z nadciśnieniem.

Referencje Kolbud Baus