Systemy parkingowe

Systemy parkingowe stosowane są głównie w obiektach przemysłowych, gdzie pełnią funkcję uzupełniającą bramy wjazdowej, która zamyka cały teren w nocy i w dni wolne od pracy. W pozostałych przypadkach, gdy ruch jest bardziej intensywny, brama wjazdowa pozostaje otwarta, a dostęp do obiektu jest regulowany za pomocą szlabanów, sterowanych najczęściej z portierni. Szlabany znajdują zastosowanie w zautomatyzowanych parkingach. Przy bardzo szerokich wjazdach stosuje się dwa szlabany usytuowane obustronnie. Szlaban może zostać wyposażony w czytnik kart zaprogramowany w taki sposób, aby umożliwić automatyczną obsługę szlabanu tylko konkretnym osobom w konkretnych dniach tygodnia a nawet w konkretnym zakresie godzinowym.

Korzyści:

  • Ograniczenie osób niepowołanych na teren obiektu
  • Utrzymanie płynności ruchu dzięki znacznej prędkości otwierania i zamykania
  • Zapewnienie bezpieczeństwa obiektu w dzień i w nocy
  • Możliwość personalizacji szlabanów

Systemy parkingowe – produkty

Szlabany:
Ograniczenie dostępu osób niepowołanych na teren obiektu

Każdy szlaban jest obowiązkowo wyposażany w minimum jedna linię fotokomórek. Dla podwyższenia bezpieczeństwa można stosować drugą linię fotokomórek zainstalowaną na specjalnych kolumnach. Niejednokrotnie w obiektach wojskowych, szpitalach lub innych obiektach o podwyższonej kontroli dostępu szlabany zostają doposażone w kolczatki, co skutecznie uniemożliwia sforsowanie ramienia szlabanu rozpędzonym pojazdem.

Akcesoria do szlabanów:
Bezpieczne i wygodne zarządzanie parkingami

Bogata oferta akcesoriów pozwala na zarządzanie parkingami w sposób wygodny, prosty i bezpieczny. Do najczęściej stosowanych akcesoriów do szlabanu zaliczyć możemy: różne rodzaje ramion, akumulatory, fotokomórki, żółte lampy sygnalizacyjne, panele słoneczne, pętle indykcyjne, semafory sygnalizacyjne czy zamki tzw. przełączniki kluczykowe.

 

Zdjęcia