Dostawiane stanowiska DSP

Dostawiane stanowisko przeładunkowe (DSP) ma charakter zintegrowanej z budynkiem śluzy, co gwarantuje zachowanie wysokiej izolacyjności budynku. Śluza ta pozwala na racjonalne i wygodne umiejscowienie przeładunku na zewnątrz budynku. DSP przystosowane jest do współpracy z urządzeniami techniki przeładunkowej, którymi są mosty przeładunkowe, uszczelnienia bramowe, bramy przemysłowe oraz akcesoria w postaci odbojników gumowych i naprowadzaczy kół.
Dostawiane stanowisko przeładunkowe zalecane jest w inwestycjach i modernizacjach, gdy w miejscach przeładunku różnica poziomu podjazdu i posadzki w obiekcie zawiera się w granicach 1080 – 1300 mm. DSP mogą być montowane na fasadzie lub skośnie do niej w układzie „piła” gdy jest to konieczne ograniczoną powierzchnią placu manewrowego pojazdów ciężarowych.

Korzyści:

  • Obniżenie kosztów dzięki ograniczeniu strat cieplnych
  • Uzyskanie dodatkowej powierzchni magazynowej w obiekcie przeniesieniem przeładunku „na zewnątrz”
  • Eliminacja wpływu niekorzystnych czynników atmosferycznych
Stanowiska 2 – nożne

Przy zachowaniu funkcjonalności stanowiska czteronożnego, stanowisko dwunożne oferuje niższą masę i konstrukcję modułową, co umożliwia transport w pakietach paletowych. Jedynym ograniczeniem w zastosowaniu DSP jest wymóg fasady o odpowiedniej nośności. Tylna belka nośna DSP łączona jest z fasadą budynku przy pomocy kotew.

Stanowiska 4 – nożne

Konstrukcja DSP składa się z dwóch części. Część dolną tworzy samonośna czteronożna rama, wsparta na płycie fundamentowej. Część górna to przestrzenny szkielet obudowany płytami izolacyjnymi lub fałdowymi. Stanowisko czteronożne stosowane jest w przypadkach, kiedy fasada budynku, do którego ma zostać przyłączone DSP, nie spełnia wymogu odpowiedniej nośności.

Zdjęcia

Do pobrania