Kolbud Sp. z o.o.

Dane firmy:
Kolbud Sp. z o.o.
ul. Żurawia 1
86-031 Myślęcinek

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS: 0000154328;
REGON: 002482820;
NIP554-023-25-21;
Wysokość kapitału zakładowego: 54 000 PLN.

Rachunek bankowy: Bank Millennium 57116022020000000060876396

Dane kontaktowe
Zarząd/Dział Handlowy
Biuro Regionalne Katowice

Biuro Regionalne Warszawa

Dział Serwisu

Dział Montażu

Zapytanie ofertowe
Zgłoszenie serwisowe