Całodobowe wsparcie serwisowe: tel. 605 201 360
Naprawy, remonty, modernizacje
Wykonujemy naprawy doraźne oraz remonty kapitalne urządzeń przemysłowych. Przeprowadzamy modernizacje poprawiające bezpieczeństwo i funkcjonalność eksploatacji bram i urządzeń przeładunkowych z wykorzystaniem akcesoriów i rozszerzonych układów sterowania. Pracujemy w oparciu o standardy i procedury zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008.
Przeglądy konserwacyjne
Bieżące czynności regulacyjno-konserwacyjne eliminują potencjalne usterki, zanim się pojawią. Przeprowadzamy przeglądy konserwacyjne potwierdzone raportem z opisem wykonanych prac, sugestią napraw, ofertą ich wykonania. Działania konserwacyjno – serwisowe „przedłużają życie” urządzeniom przemysłowym.
Umowy serwisowe
Serwisujemy urządzenia bramowe i przeładunkowe w oparciu o jednorazowe zgłoszenia oraz wieloletnie umowy serwisowo-konserwacyjne. Przed zawarciem stałej umowy dokonujemy inwentaryzacji urządzeń, stanowiącej punkt wyjścia dla dalszych prac.
Dobór nowych urządzeń
Oferujemy dobór nowych urządzeń w miejsce zużytych, wycofanych z eksploatacji, z uwzględnieniem potrzeb i miejscowych uwarunkowań zabudowy.

Zapewnienie odpowiedniej konserwacji jest gwarancją długiego okresu eksploatacji urządzeń przemysłowych. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom Klienci unikają dodatkowych kosztów napraw. Systematyczne przeglądy konserwacyjne nie tylko zapewniają najwyższą sprawność bram i urządzeń przeładunkowych, lecz również przedłużają ich żywotność.

Dyrektor Zakładu Serwisu

Czas reakcji do 48 h od zgłoszenia

Przystępujemy do napraw urządzeń przemysłowych lub reklamacji w przeciętnym czasie 48 h od zgłoszenia pisemnego (listowne, faksem, pocztą elektroniczną bądź formularzem zgłoszeniowym). W trosce o najwyższą dbałość o naszych klientów, oferujemy całodobowe wsparcie serwisowe.

Wykwalifikowana kadra techniczna

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach technicznych organizowanych przez producentów bram w kraju i za granicą. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie naszych ekip serwisowych pozwalają serwisować urządzenia bramowe i przeładunkowe większości producentów obecnych na krajowym rynku.

Oryginalne części zamienne

Wszystkie samochody serwisowe wyposażone są w pakiet niezbędnych części zamiennych, dzięki czemu ekipy serwisowe przygotowane są do rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych awarii. Wykorzystujemy wyłącznie oryginalne części do bram przemysłowych i urządzeń przeładunkowych.

Autoryzacje i zaświadczenia ze szkoleń

Profesjonalny wizerunek na budowie

Chcemy wzmacniać wizerunek firmy na każdym etapie współpracy z klientami, również na budowach i podczas prac serwisowych. Firmowa odzież robocza umacnia postrzeganie naszej firmy jako rzetelnego i solidnego partnera dbającego o najwyższą jakość pracy. Uporządkowane samochody służbowe stanowią niewątpliwie wizytówkę Zakładu Serwisu.

Zdjęcia przedstawiają wyposażenie naszych samochodów serwisowych

Siatka serwisowa w całej Polsce

Ogromne zapotrzebowanie na usługi naprawcze i konserwacyjne urządzeń bramowych i przeładunkowych pozwoliło nam rozbudować siatkę serwisową na terenie całej Polski. Stacjonarne oddziały serwisowe w głównych ośrodkach przemysłowych w kraju pozwalają nam docierać do Klientów w krótkim czasie.

Serwis Bydgoszcz
ul. Żurawia 1
86-031 Myślęcinek

Serwis Warszawa
ul. Towarowa 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Serwis Katowice
ul.Rożdzieńskiego 188 B
40-203 Katowice