Bramy szybkobieżne ATEX

Dla obszarów zagrożonych wybuchem stosowane są szybkobieżne bramy ATEX – jest to nowe rozwiązanie flagowego producenta DYNACO. Dedykowane są specjalnie dla obszarów, w których istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej.

W strefach zagrożonych wybuchem najważniejsze jest to, aby wykluczyć wszelkie możliwe źródła zapłonu i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych. Dlatego każde urządzenie musi być w tzw. wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex), co pozwala zmniejszyć lub nawet całkowicie wyeliminować ryzyko wybuchu.

Wszystkie bramy szybkobieżne ATEX producenta DYNACO są wyjątkowo bezpieczne dla użytkowników, dzięki elastycznym płatom. Jednak w środowisku zagrożonym wybuchem, wymagania dotyczące bezpieczeństwa są o wiele bardziej rygorystyczne. Dlatego płaty bram przeciwwybuchowych wykonane są ze specjalnego, czarnego tworzywa PU z domieszkami, m.in. włókna węglowego, co zapewnia antystatyczność – na powierzchni płata nie powstają ładunki elektryczne.

Wszystkie metalowe elementy wykonane są ze stali nierdzewnej o zawartości Mg 0%, natomiast części niemetalowe o
powierzchni większej niż 20 cm² zastąpiono materiałami antystatycznymi. Zapobiega to wytwarzaniu się na powierzchni ładunków statycznych, które generując iskry, mogłyby doprowadzić do eksplozji w obszarach zagrożonych wybuchem.

Bramy szybkobieżne do obszarów zagrożonych wybuchem DYNACO S-5 ATEX są w pełni zgodne z nową Dyrektywą ATEX 2014/34/UE i oficjalnie atestowane dla zastosowań:

3G IIC T4
3D IIIB T135°C

3G/3D
kategoria urządzenia

oznacza możliwość zastosowania w strefie 2 (dla gazów) i strefie 22 (dla pyłów), gdzie atmosfera wybuchowa obecna jest rzadko, nie występuje w warunkach normalnej pracy, a jeżeli wystąpi, to tylko przez krótki okres

IIC/IIIB
podgrupa wybuchowości

urządzenia elektryczne podgrupy II (dla pyłów) i III (dla gazów) są przeznaczone do użytku w miejscach występowania gazowych atmosfer wybuchowych innych niż w kopalniach (gdzie występuje zagrożenie wybuchem gazu kopalnianego)
IIC – Materiały niebezpieczne to acetylen, wodór, etylen, propan
IIIB – Materiały niebezpieczne to pyły przewodzące (metalowe), pyły nieprzewodzące (węglowe) oraz lotne pyły palne

T4/T135°C
klasa temperaturowa

maksymalna temperatura na powierzchni urządzenia oraz temperatura zapłonu gazów to 135°C

Korzyści:

 • Pełna certyfikacja na bramę i jej elementy
 • Zminimalizowane koszty eksploatacji
 • Maksymalne bezpieczeństwo użytkowania
 • Zachowanie sztucznie wytworzonej temperatury
 • Optymalizacja pracy
 • Oszczędność energii
S-535 ATEX Compact

Brama S-535 Atex Compact

Brama ta została zaprojektowana specjalnie do użytku w obszarach wewnętrznych narażonych na występowanie atmosfery wybuchowej.

 • Obszar zastosowania: wewnątrz budynku
 • Wymiary [mm]: do 5500 x 5500
 • Otwieranie: do 1 m/s
 • Klasa odporności wiatrowej:
  Klasa 2 (do wym. 4500 x 5500 m klasa 3)
 • Przenikanie wody: Klasa 1
S-545 ATEX Power

Brama S-545 Atex Power

Brama szybkobieżna do zastosowań przeciwwybuchowych, stosowana w obszarach zewnętrznych potencjalnie zagrożonych wybuchem.

 • Obszar zastosowania: na zewnątrz budynku
 • Wymiary [mm]: do 5500 x 5500
 • Otwieranie: do 1 m/s
 • Klasa odporności wiatrowej:
  Klasa 3 (do wym. 4000 x 5500 m klasa 4)
 • Przenikanie wody: Klasa 2
 • Wzmocnienie prowadnic do wysokości 300 mm
S-555 ATEX All Weather

Brama S-555 Atex All Weather

Brama przeznaczona do obszarów zewnętrznych, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa, a także panują ciężkie warunki środowiskowe.

 • Obszar zastosowania: na zewnątrz budynku
 • Wymiary [mm]: do 5500 x 5500
 • Otwieranie: do 1 m/s
 • Klasa odporności wiatrowej:
  Klasa 4 (do wym. 5000 x 5500 m klasa 5)
 • Przenikanie wody: Klasa 3
 • Wzmocnienie prowadnic na całej wysokości
Skrzynka kontrolna do bramy ATEX
Skrzynka kontrolna do bramy ATEX zapewnia: – najkrótszy możliwy czas cyklu bramy – zoptymalizowane działanie zgodne z wymaganiami użytkownika – łatwe zarządzanie W środowisku Atex bardzo ważne jest, aby moduł sterujący był zainstalowany poza strefą zagrożoną wybuchem. Brama Dynaco Atex jest jedyną bramą szybkobieżną ATEX na rynku, w której skrzynkę kontrolną można zainstalować do 100 m poza strefą ATEX. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczną obsługę bramy w bezpiecznym środowisku.
ATEX: Bezpieczeństwo w każdym aspekcie
Elastyczna kurtyna bramy szybkobieżnej Dynaco ATEX nie posiada sztywnych elementów, które mogłyby zranić użytkownika, dzięki czemu jest bezpieczna dla personelu i sprzętu. Prowadnice boczne i doskonałe uszczelnienie sprawiają, że bramy te są odporne na wiatr do obciążenia wiatrem klasy 5, zgodnie z normami europejskimi.

Do pobrania