Artykuły

Bramy segmentowe w aspekcie technicznym

No Comments

Bramy segmentowe są niewątpliwie stałym elementem współczesnej architektury. Pozornie jednakowe, różnią się jednak w zakresie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Możemy napotkać odmienne rozwiązania konstrukcyjne w zależności od przeznaczenia bramy, miejsca zabudowy, rozmiaru czy sposobu obsługi. Dzięki różnorodności rozwiązań dopasowanie bramy do warunków zabudowy i indywidualnych potrzeb użytkownika – nie stanowią żadnego problemu. Niezależnie od rozwiązań stosowanych przed różnych producentów, w konstrukcji bramy segmentowej wyróżnić można grupy elementów odpowiedzialnych za spełnianie określonych funkcji.

Płat bramy segmentowej z okuciami

Podstawowym elementem płata bramy są zawiasowo połączone segmenty. Na obydwu końcach każdego z segmentów znajdują się okucia boczne. Segmenty wyposażone są w zespoły uchwytów i rolek, które umożliwiają poruszanie się płata bramy w prowadnicach. Okucia, zawiasy i uchwyty wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej. Płat bramy podnoszony jest przy pomocy dwóch lin nośnych. Segment dolny wyposażony jest w urządzenia unieruchamiające, które przeciwdziałają niekontrolowanemu opadaniu płata bramy w przypadku zerwania lin nośnych.

Do budowy płata bramy można wykorzystać segmenty posiadające izolację termiczną i wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej. Co więcej, zastosowanie znajdują segmenty w postaci ram aluminiowych izolowanie lub nieizolowane termicznie. Decydują one o właściwościach mechanicznych, izolacyjności, a także o wyglądzie.
przekroj-ramy-z-profili-aluminiowych

Segmenty wykonane z profili aluminiowych (rys. 1)

mogą być wyposażone w przeszklenia, blachę perforowaną, blachę przetłaczaną lub płyty z blachy aluminiowej wypełnione pianką poliuretanową. Segmenty te znajdują zastosowanie, gdy niezbędna jest znaczna powierzchnia przeszklona. W zależności od szerokości skrzydła bramy, stosuje się ramy ze szczelinami o zróżnicowanej szerokości.

Segmenty aluminiowe

mogą występować w odmianie z dodatkową izolacją termiczną. Konstrukcja powstaje w wyniku rozwinięcia konstrukcji ram z profili aluminiowych poprzez zastosowanie przekładek tworzywowych, które odizolowują zewnętrzne i wewnętrzne elementy profili, a także zwiększają opór cieplny segmentu. Możliwość wypełnienia ram jest podobna jak w przypadku ram z profili aluminiowych nieizolowanych. Opór cieplny segmentów z profili aluminiowych w ogromnej mierze zależny jest od zastosowanego wypełnienia. Wynik jest jednak mniej korzystny niż w przypadku litych segmentów wypełnionych pianką PUR.

Segmenty izolowane termicznie

wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej lub blachy aluminiowej i wypełnione pianką poliuretanową. Segmenty o grubości 40mm charakteryzują się oporem cieplnym na poziomie U=0.5 W/m2K, w przypadku segmentów o grubości 80mm opór cieplny wynosi U=0.24 W/m2K. Zależnie od producenta, segmenty różnią się wysokością, występując w zakresie od 375 do 750mm. Właściwości termoizolacyjne i wytrzymałość mechaniczna paneli z blachy stalowej i aluminiowej są porównywalne, jednakże różnią się masą. Płat bramy o powierzchni 1m2 utworzony z segmentów stalowych o wysokości 610mm i grubości 40mm, charakteryzuje się masą 10,2kg. Odpowiadający mu płat bramy z segmentów aluminiowych ma masę 6,2 kg.

uszczelnienie-boczne-skrzydla-bramy-segmentowej

System uszczelek dookolnych

– przez wzgląd na konieczność zapewnienia możliwości poruszania się skrzydła bramy w prowadnicach, pomiędzy przegrodą a skrzydłem bramy zachowana jest szczelina. Aby doszczelnić zamknięty otwór bramowy skrzydło bramy wyposażone jest w system uszczelek dookolnych. Zainstalowane na skrzydle bramy uszczelki górna i dolna odpowiadają za doszczelnienie nadproża i posadzki (rys. 2), natomiast doszczelnienie bocznych krawędzi skrzydła odbywa się za pośrednictwem uszczelek montowanych do prowadnic (rys. 3). W trakcie ruchu skrzydła bramy uszczelki górna i dolna przemieszczają się wraz ze skrzydłem bramy, a uszczelki boczne pozostają nieruchome

Płat bramy segmentowej może również zostać wyposażony w systemy ryglowania, zamki, drzwi przejściowe, kratki wentylacyjne, a także inne dodatki, które podnoszą komfort użytkowania.

Systemy prowadzeń

Brama-przemyslowa-segmentowa-BiG-tOR

Różnorodność typów prowadzeń umożliwia montaż bramy w niemal każdym pomieszczeniu. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu podczas doboru prowadzenia należy uwzględnić wysokość nadproża i konstrukcję budynku (m.in. pochyłość sufitu, istniejące/zaplanowane instalacje, okna i świetliki). Planując rozmieszczenie prowadnic górnych należy dążyć do zachowania najmniejszej możliwej odległości pomiędzy płatem bram, a konstrukcją budynku. Zawieszenie prowadnicy górnej powinno przebiegać jak najbliżej płaszczyzny sufitu, aby zaoszczędzić przestrzeń wewnątrz hali oraz sztywność całego układu. Prawidłowo dobrane prowadzenie bramy nie zakłóca ruchu wewnątrz hali.

Otwierając bramę segmentową płat unosi się ku górze, zajmując tym samym przestrzeń pod stropem. Płat bramy w położeniu otwarcia może przyjmować różne pozycje: poziomą, pionową lub nachyloną pod kątem (rys.4). Zróżnicowane położenie płatów bram osiągane jest dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu części górnej prowadnic. Prowadnice pionowe, łukowe i poziome wraz z kotwami mocującymi tworzą tzw. systemy prowadzeń skrzydła bramy.

sposoby-prowadzenia-plata-bramy

oznaczenia: H-wysokość otworu bramowego, N-wysokość nadproża, E– przestrzeń zajmowana przez bramę wewnątrz obiektu

[mt_calloutbox] Oferta rynkowa producentów zawiera znacznie więcej typów prowadzeń płata niż wymienione. Powstają one jednak poprzez modyfikację rozwiązań podstawowych. Istnieje Dzięki temu możliwość dokładnego dopasowania prowadzenia bramy do geometrii budynku. [/mt_calloutbox]

System równoważący masę płata bramy

W skład systemu równoważącego płat bramy wchodzą:

  • wał
  • sprężyny skrętne
  • konsole, łożyska
  • bębny
  • linki
  • zabezpieczenia na przypadek zerwania linek
  • zabezpieczenia na przypadek pęknięcia sprężyn

System równoważący masę płata bramy pozwala na ręczną obsługę bramy.

Wał ułożyskowany jest w konsolach. Na wale osadzone są sprężyny skrętne i bębny nawojowe (rys. 5). Spełnia on funkcję w zakresie przenoszenia momentu obrotowego ze sprężyn skrętnych na bębny nawojowe. Bębny linowe (rys. 6), zainstalowane po obydwu stronach wału, unoszą skrzydło bramy pod wpływem momentu obrotowego wywołanego działaniem sprężyn skrętnych nawijając liny.

konsola-boczna-mocujaca-wal-bramy
 
W zależności od wymiarów i masy skrzydła bramy zastosowanie znajdują wały jednoczęściowe, dzielone (rys. 7) lub podwójne. W bramach segmentowych zastosowanie znajdują wały stalowe pełne lub drążone. W wale jest wykonany rowek wpustowy pod wpust, służący do ustalenia osadzonych na nim bębnów nawojowych, a w przypadku wałów dzielonych do ustalenia sprzęgła sztywnego.

konsola-centralna

Sprężyny skrętne osadzone są na wale. Ustalone za pośrednictwem głowic montażowych, równoważą masę skrzydła bramy. Sprężyny te wykonane są z drutu stalowego o średnicy od 5 do 11,5 mm. Średnice wewnętrzne zawierają się w zakresie od 95 do 152 mm. W zależności od środowiska pracy dostępne są sprężyny ze stali czarnej, malowane natryskowo lub ocynkowane, a także umieszczane w tubach ze smarem stałym.

Napęd i sterowanie

Bramy segmentowe mogą być obsługiwane w następujący sposób: ręcznie, unoszone i opuszczane za pomocą pochwytu ręczno-nożnego, linki lub za pomocą przekładni łańcuchowej. Ze względu na masę skrzydła bramy obsługa ręczna jest stosowana, kiedy wielkość bramy nie przekracza 3m x 3m.

Napęd elektryczny stosuje się w celu podniesienia komfortu użytkowania obiektu lub też, gdy wymiary i masa skrzydła bramy wykluczają obsługę ręczną. Napęd elektryczny montowany jest bezpośrednio na wale bramy segmentowej lub gdy miejsce do montażu bocznego zostało ograniczone poprzez przekładnię łańcuchową. Zastosowanie napędu elektrycznego związane jest z koniecznością zapewnienia dodatkowej przestrzeni niezbędnej do jego montażu.

 

Czytaj więcej »