Realizacja objęła dostawę i montaż dwóch dostawianych stanowisk przeładunkowych w wersji tzw. ciepły dok wraz z akcesoriami przeładunkowymi. Stanowiska przeładunkowe, w skład których wchodzą uszczelnienia pneumatyczne WI oraz rampy przeładunkowe, zostały dodatkowo ocieplone od spodu, co zwiększyło właściwości termoizolacyjne obiektu. Dzięki zamontowaniu bramy segmentowej przed rampą, obiekt zyskał dodatkową powierzchnię magazynową. Ze względu na to, że otwór montażowy był mniejszy niż wymagany w standardzie, zastosowano przylegające do siebie, bliźniacze stanowiska do przeładunku.