About the project

Realizacja objęła dostawę i montaż bram szybkobieżnych Dynaco dla zakładu produkcyjnego na południu Polski.

Dzięki zamontowanym bramom nastąpiło usprawnieni komunikacji wewnątrzzakładowej.