Realizacja objęła dostawę i montaż urządzeń z naszej oferty dla jednego z polskich producentów branży kosmetycznej. Nowo wybudowana część magazynowa została wyposażona w dostawiane stanowisko przeładunkowe, tzw. “ciepły dok”, składające się z uszczelnienia bramowego WI, bramy segmentowej oraz rampy przeładunkowej „stepped frame”. Ten specjalny rodzaj montażu rampy pozwala na otwarcie ładowni po zadokowaniu samochodu i doszczelnieniu uszczelnieniem pneumatycznym. Dzięki temu klient zachował ciągłość łańcucha dostaw towarów wrażliwych na zmianę temperatur.