Artykuły

“Ciepły dok” – dok przeładunkowy o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych

No Comments

“Ciepły” dok, czyli co to właściwie jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia hasła “ciepły” dok i kiedy powstaje. “Ciepły” dok stosuje się w celu zwiększenia właściwości termoizolacyjnych obiektów. Standardowe doki przeładunkowe mogą zostać dodatkowo doszczelnione, dzięki czemu powstaje właśnie tzw. „ciepły” dok.

W skład “ciepłego” doku wchodzą:

 • Uszczelnienie bramowe;
 • Most przeładunkowy z wargą wysuwną (standardowo Stertil XF);
 • Brama segmentowa lub szybkobieżna;
 • Płyta warstwowa do uszczelnienia doku.

Wyróżniamy trzy możliwości dodatkowego doszczelnienia doku przeładunkowego.

 1. “Ciepły” dok uszczelniony od dołu
 2. “Ciepły” dok z bramą zamykaną do poziomu jezdni
 3. “Ciepły” dok jako Dostawiane Stanowisko Przeładunkowe (DSP)

Omówmy pod względem technicznym każdą opcję.

1. „CIEPŁY DOK” USZCZELNIONY OD DOŁU

Most przeładunkowy montowany jest w gnieździe wewnątrz budynku, w odpowiedniej odległości od fasady zewnętrznej. Odległość montażu zależy od wysuwu wargi mostu i grubości ściany budynku. Po zainstalowaniu mostu, gniazdo jest szczelnie zamykane od dołu płytą warstwową. Płyta mocowana jest pod mostem na stalowych szynach, które przykręca się do gniazda montażowego. Stanowi ona płaszczyznę oparcia dla zamykającej się bramy. Po obu stronach gniazda, na długości 200 mm przed mostem znajdują się „kieszenie” na bramę szybkobieżną. Dzięki temu, brama zamyka się do samej płyty warstwowej, która tworzy dla niej płaszczyznę oparcia. Dodatkowo, na zewnątrz budynku montowane jest uszczelnienie bramowe. Odpowiada ono za dodatkowe doszczelnienie stacji przeładunkowej w trakcie załadunku i rozładunku pojazdów.

Wszystko to zapobiega stratom ciepła i zapewnia dobrą izolację.

 

Elementy “ciepłego” doku: 1 – most przeładunkowy, 2 – płyta warstwowa
Elementy “ciepłego” doku: 3- brama segmentowa, 4- uszczelnienie bramowe
Montaż płyty warstwowej pod mostem przeładunkowym: 1- szyny montażowe
Montaż płyty warstwowej pod mostem przeładunkowym: 2- płyta warstwowa
Przed montażem, dok powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi fundamentowymi z rysunkami 3 i 4. Należy pamiętać o „kieszeniach” na bramę i odpowiedniej odległości mostu od fasady budynku.
Wytyczne fundamentowe do montażu “ciepłego doku”
Wytyczne fundamentowe do montażu “ciepłego doku”
Wytyczne fundamentowej do montażu “ciepłego” doku
Wytyczne fundamentowej do montażu “ciepłego” doku

Uwagi:

 1. Maksymalna różnica między przekątnymi fundamentu wynosi 5 mm
 2. Program dostawy mostu nie obejmuje wykonania okablowania zasilającego,
 3. Zasilanie: 400V/50Hz/3∼/N/PE-16A 5×1,5mm2 dla odległości od źródła zasilania <=20mb; 5×2,5mm2 dla odległości zasilania >20mb
 4. Rura PVC do prowadzenia przewodów zasilających – minimum Ø50mm
 5. Rama stalowa nie jest integralną częścią mostu przeładunkowego. Program dostawy mostu przeładunkowego nie obejmuje dostawy ramy stalowej. Wykonanie i osadzenie ramy stalowej po stronie Zamawiającego
 6. Istnieje możliwość dokupienia ramy stalowej

2. „CIEPŁY” DOK Z BRAMĄ ZAMYKANĄ DO POZIOMU JEZDNI

Istnieje możliwość wykonania „ciepłego” doku bez doszczelniania mostu od dołu płytą warstwową. W takim wypadku zamawiana brama musi być odpowiednio dłuższa, aby zamykała się do samej ziemi. Pozostałe wytyczne fundamentowe pozostają bez zmian.

Rysunek 5. “Ciepły” dok z bramą prowadzoną do poziomu jezdni.

3. „CIEPŁY” DOK JAKO DOSTAWIANE STANOWISKO PRZEŁADUNKOWE (DSP)

„Ciepłe” doki mogą być realizowane również jako DSP (dostawiane stanowisko przeładunkowe). Ma ono charakter zintegrowanej z budynkiem śluzy, co gwarantuje zwiększoną izolacyjność budynku. Śluza ta pozwala na bezpieczny i wygodny przeładunek na zewnątrz, bez strat ciepła.

Dostawiane stanowisko przeładunkowe wytwarzane jest według indywidualnego zamówienia i życzeń Klienta. Wymiary zewnętrzne i szczegóły dotyczące konstrukcji ustalane są przy każdym zamówieniu.

Stanowisko dostosowane jest do współpracy z mostem przeładunkowym i uszczelnieniem bramowym. Konstrukcja jest odpowiednio wydłużana, aby zapewnić 200 mm na „kieszeń” dla zamykającej się bramy. Dodatkowo do konstrukcji montowany jest stelaż pod bramę z profili zimnogiętych 100×50 mm. Tak samo jak w wypadku doków przeładunkowych, stanowisko uszczelniane jest od dołu płytą warstwową. Z zewnątrz także stosuje się pokrycie termoizolacyjne w postaci płyt warstwowych (blacha-styropian-blacha) o grubości 50 mm. Jest to najbardziej odpowiednie pokrycie do „ciepłych” doków. Pozostałe elementy zostają takie same jak w innych rozwiązaniach.

Dostawiane stanowisko przeładunkowe (DSP) jako “ciepły” dok
Dostawiane stanowisko przeładunkowe (DSP) jako “ciepły” dok
Czytaj więcej »