Artykuły

Jak nie rozpuścić pieniędzy inwestora – czyli o kosztach eksploatacji bram szybkobieżnych w mroźni

No Comments

Oszacowano, iż w mroźni wyposażonej jedynie w twardą bramę mroźniczą o szerokości 2,4m i wysokości 3m, utrata energii w trakcie 1h przy założeniu, że temperatura w mroźni wynosi -20°C, a w pomieszczeniu przyległym +5°C wynosi około 88 kWh. Gdy brama mroźnicza pozostaje otwarta przez 3 godziny, roczne wydatki spowodowane stratą energii kształtują się na poziomie 28 tys. zł.

Na temat kosztów eksploatacji bram szybkobieżnych przeprowadziliśmy wiele testów. W niniejszym artykule przeczytasz na temat eksploatacji bram szybkobieżnych w mroźni. Ale zacznijmy od początku i od odpowiedzi na pytanie, jakim pomieszczeniem jest mroźnia?

Mroźnia to pomieszczenie, którego budowa daje możliwość przechowywania towarów w zakresie temperatur ujemnych. Każda z mroźni ma co najmniej jedne drzwi łączące z pomieszczeniem przyległym lub obszarem zewnętrznym. Drzwi różnią się kształtem i wymiarami zależnie od wymaganej przepustowości oraz używanych środków transportu wewnątrzzakładowego. Nowoczesne mroźnie wykorzystują zautomatyzowane systemy odbioru i rozkładania towaru w miejscach odkładczych wprost z taśmy produkcyjnej. Otwarte drzwi sprzyjają nieustannej rotacji z jednej strony zimnego i suchego, a z drugiej ogrzanego i wilgotnego powietrza. Lód osadza się na urządzeniach mroźniczych zmniejszając efektywność ich działania, przez co wzrasta ryzyko awarii urządzeń. Utrzymanie stałej temperatury jest utrudnione i wymaga dużych nakładów energii.

Brama do mroźni musi posiadać:

 rozwiązanie konstrukcyjne zapobiegające osadzaniu się lodu na prowadnicach,
 szczelność,
 krótki czas otwierania i zamykania płata.

Brama Freezer M2 została wyposażona w praktyczne rozwiązania łączące komfort i bezpieczeństwo użytkowania z oszczędnością energii.

Konstrukcja bramy a koszty eksploatacyjne mroźni

Bramy Dynaco Freezer standardowo są wyposażone w przewody grzewcze umieszczone w prowadnicach oraz ogrzewanie w skrzynce sterującej, pozwalające unikać oblodzenia części roboczych bramy. Takie rozwiązanie redukuje koszty związane z utrzymaniem urządzenia w pełnej sprawności technicznej oraz zapewnia długi czas pracy urządzenia.

Płat bramy został wyposażony w system uszczelek eliminujący ryzyko powstania nieszczelności. Dzięki temu rozwiązaniu została zredukowana do minimum utrata energii, dodatkowo ograniczając wnikanie do mroźni zanieczyszczeń z pomieszczenia przyległego.

Czas otwierania bram a koszty eksploatacyjne mroźni

szczelnosc bramy szybkobieznejPodczas projektowania mroźni najwięcej uwagi poświęca się właściwemu doborowi materiałów izolacyjnych oraz instalacji mroźniczej, marginalizując przy tym aspekt prawidłowego zamknięcia otworu bramowego. W trakcie trwania prac przeładunkowych twarda brama mroźnicza pozostając ciągle otwarta sprzyja utracie znacznej ilości energii. Rozwiązaniem tego problemu jest dodatkowe zastosowanie bramy szybkobieżnej. Takie zestawienie bram ogranicza wymianę powietrza, minimalizując dzięki temu straty energii. Brama szybkobieżna otwiera się na czas przejścia personelu lub przejazdu wózka widłowego, zamykając się niezwłocznie po przejściu przez bramę. Ilość utraconego ciepła wynikająca z niezamknięcia otworu bramowego zależy od różnicy temperatur pomiędzy mroźnią, a pomieszczeniem przyległym oraz rozmiaru otworu bramowego.

Sterowanie a koszty eksploatacyjne mroźni

W dzisiejszych czasach obserwowana jest tendencja do projektowania mroźni z wysokim wejściem, dzięki czemu możliwe jest użycie wysokich wózków widłowych. Takie rozwiązanie wiąże się z ogromnymi stratami energii. Wykres przedstawia zależność ilości traconej energii przez otwarty otwór bramowy od wysokości tego otworu.


straty energii przez otwarta brame
Z wykresu wynika, iż strata energii przez otwartą bramę o wysokości 3,5m jest niemal trzykrotnie większa niż w przypadku bramy otwartej na wysokość 2m. Bramy oferowane przez większość producentów nie mają możliwości regulacji wysokości otwierania. Wiąże się to z każdorazowym otwarciem bramy na pełną wysokość oraz niekontrolowaną utratą energii. Bramy Freezer dają możliwość zaprogramowania dwóch wysokości podnoszenia płata bramy. Funkcja ta umożliwia dopasowanie wysokości podnoszenia płata bramy na wysokość częściową i całkowitą.


Częściowe otwarcie bramy

jest stosowane w sytuacjach, gdy przez bramę przechodzą ludzie i nie ma konieczności otwarcia na całą wysokość. Przy pomocy sterowania ręcznego brama jest otwierana częściowo, do wcześniej zaprogramowanego położenia.

Całkowite otwarcie bramy

wiąże się z transportowaniem ładunków wymagających światła otworu o pełnej wysokości. Radar lub pętla indukcyjna powodują pełne otwarcie bramy.

W zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych w mroźni istnieje możliwość dopasowania sposobu otwierania płata bramy. Do najczęściej stosowanych zalicza się pętla indukcyjna. Jest to czujnik w posadzce wykrywający obecność wózka widłowego lub paletowego. Nie działa na przechodniów. Może być zamontowany po stronie zewnętrznej, wewnętrznej lub obu stronach bramy. Znacznie ułatwia i przyspiesza otwieranie bramy, poprzez automatyczne przesłanie impulsu do sterownika bramy. Innym rekomendowanym przez producenta rozwiązaniem jest radar instalowany ponad bramą szybkobieżną. Czujnik ten rozpoznaje obecność człowieka lub wózka widłowego powodując automatyczne otwarcie bramy. Ruch pieszych i pojazdów może przebiegać płynnie i bez zakłóceń.

Bramy Freezer są wyposażone w funkcję automatycznego otwierania. Samoczynne otwarcie następujące co 20-25 minut, co zapobiega gromadzeniu się lodu na prowadnicach bocznych oraz płacie bramy.

Bezpieczeństwo personelu i towaru

Bramy szybkobieżne Dynaco zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie urządzeń zabezpieczających takich jak bezprzewodowe detektory Dynaco (WDD) oraz płat bramy pozbawiony twardych i sztywnych elementów chronią użytkownika przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Dobór bramy dla mroźni jest związany z koniecznością rozpatrzenia szeregu czynniku wpływających na całkowity koszt eksploatacji obiektu. Właściwie dobrana brama szybkobieżna pozwoli znacząco zredukować straty energii poprzez ograniczenie wymiany powietrza oraz podnosi bezpieczeństwo użytkowania poprzez zapobieganie oblodzeniu posadzki mroźni.

Czytaj więcej »