Artykuły

Jak bezpiecznie rozładować towar bez obawy o uszkodzenie uszczelnienia bramowego?

No Comments

Jak bezpiecznie rozładować towar bez obawy o uszkodzenie uszczelnienia bramowego? Czy to w ogóle możliwe, słysząc i widząc coraz więcej wypadków przy pracy?

W zakładach wyposażonych w stanowiska przeładunkowe zdarza się, że podczas prac przeładunkowych dochodzi do uszkodzeń uszczelnień bramowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na stanowiska posiadające pneumatyczne uszczelnienia bramowe, które od standardowych uszczelnień wyróżnia to, że posiadają nadmuchiwane poduszki boczne i górne. Zadaniem takich poduszek jest zapewnienie wręcz hermetycznej szczelności pomiędzy dokującym pojazdem, a magazynem, a co za tym idzie – likwidacja przeciągów i wahań temperatury. Niezależnie od wielkości naczepy pojazdu ciężarowego pneumatyczne poduszki uszczelnienia, za pomocą dmuchawy, napełniane są powietrzem. Wypełniają one wolne przestrzenie pomiędzy samochodem, a rampą przeładunkową. Pozwala to niemal całkowicie wyeliminować wpływ powietrza z zewnątrz do wnętrza.

Uszkodzone poduszki uszczelnienia bramowego = wysokie koszty napraw

W logistyce najważniejszy jest czas. Prace muszą być wykonywane szybko, sprawnie i bezpiecznie. Zdarza się, że  przy dużej intensywności prac przeładunkowych i wzmożonym ruchu pojazdów powstający hałas wokół miejsca przeładunku sprawia, że kierowca pojazdu nie słyszy poleceń wydawanych przez pracownika, który znajduje się wewnątrz magazynu. Sytuacja ta często wymusza na kierowcy podjęcie samodzielnie decyzji o opuszczeniu stanowiska. Zbyt szybkie opuszczenie miejsca przeładunku niestety skutkuje uszkodzeniem poduszek uszczelnienia. Utrudnienia w komunikacji pomiędzy kierowcą samochodu, który znajduje się w kabinie pojazdu, a pracownikiem magazynu przyczyniają się do częstych nieporozumień podczas opuszczania miejsca przeładunku przez pojazd.

Cykliczność takich zdarzeń znacznie obniża wytrzymałość samych poduszek, doprowadzając do ich uszkodzenia. Częsta wymiana uszkodzonych poduszek naraża firmy na wysokie koszty napraw.

Eliminacja błędu ludzkiego

Idealnym wyjściem z sytuacji okazuje się prosty zabieg, a mianowicie zamontowanie automatycznej sygnalizacji świetlnej. Działanie jej opiera się na sterowniku, który sprzężony jest z komorą poduszek powietrznych. Powoduje on zmianę koloru światła na sygnalizatorze w momencie całkowitego opróżnienia poduszek uszczelnienia z zalegającego powietrza.

przeladunek sygnalizacja swietlna
Działanie automatycznej sygnalizacji świetlnej w trakcie trwania przeładunku

Łatwy sposób na przeładunek

Podczas dokowania samochodu ciężarowego światło w sygnalizatorze jest koloru zielonego. Obsługa magazynu ocenia, czy pojazd został prawidłowo zadokowany, następnie pracownik magazynu uruchamia dmuchawę uszczelnienia. Napełnia ona poduszki uszczelnienia bramowego powietrzem, powodując doszczelnienie miejsca przeładunkowego. W tym samym momencie sterownik automatycznie zmienia sygnał świetlny z zielonego na czerwony. Jest to informacja dla kierowcy, że nie można opuszczać miejsca przeładunkowego. Kiedy załadunek samochodu zostanie zakończony, pracownik magazynu wyłącza dmuchawę poduszek uszczelnienia. Od tego momentu po upływie jednej minuty sterownik zmienia światło na sygnalizatorze z czerwonego na zielone. Czas ten pozwala na całkowite opróżnienie poduszek z powietrza. Gdy kierowca samochodu ujrzy zielone światło na sygnalizatorze, może bezpiecznie opuścić stanowisko, bez obawy o uszkodzenie poduszek powietrznych uszczelnienia.

Zastosowanie automatycznej sygnalizacji świetlnej pozwala całkowicie wyeliminować występujące problemy z uszkodzeniami poduszek uszczelnienia. Ponadto w ten sposób można łatwo usprawnić przeładunek pojazdów i maksymalnie skrócić czas przeładunku. System świetlny ułatwia pracę zarówno kierowcom samochodów, którzy jasno i wyraźne otrzymują znak do odjazdu oraz pracownikom magazynu, którzy nie muszą kontrolować stanu powietrza w poduszkach uszczelnienia. I co najważniejsze, koszty związane z wymianą uszkodzonych poduszek zostają wyeliminowane.

W trosce o bezpieczeństwo

Dzięki zastosowaniu automatycznej zmiany świateł praca na stanowisku przeładunkowym staje się bezpieczniejsza, a urządzenia przeładunkowe są chronione przed uszkodzeniem. Pracownik magazynu ma pewność, że nie nastąpi uszkodzenie poduszek uszczelnienia, kierowca otrzymuje czytelną informację, kiedy może odjechać od stanowiska przeładunkowego. Pozwala to całkowicie wyeliminować błąd ludzki.

Dodatkowym efektem pracy tego systemu jest skrócenie czasu przeładunku samochodów. Pracownik magazynu nie traci czasu na informowanie kierowcy o możliwości bezpiecznego opuszczenia stanowiska przeładunkowego. Może podjąć kolejne zadanie.

Czytaj więcej »