Dostarczona i zamontowana brama szybkobieżna służy jako oddzielenie placu przeładunkowego od hali magazynu.